Taggato: nonna

4

Lo serpente a sette càpo

Into a ‘nà casa ‘ngèra ‘nó marito e ‘nà moglière. ‘Nó iuórno, ló marito accìrio ‘nó pescecane e ròppo cuótto, pigliào ló bròro ré ló pescecane e ré ló rìo a ló cavàddo, n’àto...